HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW8 KHÓA III VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC BÁC NĂM 2024

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW8 KHÓA III VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC BÁC NĂM 2024

Lượt xem:

Sáng ngày 10/03/2024 Chi bộ trường TH&THCS  tham gia học tập kế  hoạch 134/KH-HU, ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kế hoạch triển khai, thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức... ...
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023″ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023″ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-TU, ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc triển khai thực hiện chuyên đề 2023 ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 6/6/2023 trường TH&THCS Tân Thuận 1 đã tiếp thu nghiêm túc chuyên đề theo tinh thần triệu tập của Chi Ủy Chi bộ với tổng số... ...
Huyện ủy Vĩnh Thuận ra mắt tủ sách và trang tin điện tử “Khắc ghi lời Bác”

Huyện ủy Vĩnh Thuận ra mắt tủ sách và trang tin điện tử “Khắc ghi lời Bác”

Lượt xem:

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2022), Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức ra mắt tủ sách và trang tin điện tử “Vĩnh Thuận khắc ghi lời Bác”, nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh... ...
TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN, KHOA GIÁO CƠ SỞ VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG NĂM 2022

TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN, KHOA GIÁO CƠ SỞ VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG NĂM 2022

Lượt xem:

Sáng ngày 25/5/2022 Tại trung tâm bồi dưỡng chính tri huyện khai giảng lớp tập huấn công tác tuyên giáo, khoa giáo cơ sở và kỹ năng tuyên truyền miệng năm 2022. Thực hiện Kế hoạch phối hợp -25 KH/BTGHU -TTCT, ngày 16 -5-2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện, về việc tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên giáo, khoa giáo cơ... ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:

                                                                                        Trích từ nguồn tin của Huyện đoàn Vĩnh Thuận    ...
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Lượt xem:

...