THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIN HỌC CHO GIÁO VIÊN NĂM 2020

THAM DỰ TẬP HUẤN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIN HỌC CHO GIÁO VIÊN NĂM 2020

Lượt xem:

Ngày 5-6/11 Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ tin học cho giáo Cán bộ quản lí và Giáo viện, hằm mục đích bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả  và sử dụng thành thạo tính năng chia sẻ drive.google để trao đổi thông tin,... ...