Huyện ủy Vĩnh Thuận ra mắt tủ sách và trang tin điện tử “Khắc ghi lời Bác”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2022), Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức ra mắt tủ sách và trang tin điện tử “Vĩnh Thuận khắc ghi lời Bác”, nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận (thứ 5 từ trái sang), trao đổi với đại biểu tại buổi ra mắt tủ sách và trang tin điện tử “Vĩnh Thuận khắc ghi lời Bác“.

Sau khi tiếp thu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021, Huyện ủy Vĩnh Thuận đã tập trung triển khai đến các chi, đảng bộ và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Trong đó,công tác tuyên truyền với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với giáo dục truyền thống cách mạng quê hương Vĩnh Thuận anh hùng. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể và các phong trào thi đua yêu nước, tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, hội thảo nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huyện ủy Vĩnh Thuận đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, ban ngành, đoàn thể phát động phong trào thi đua “Tháng năm nhớ Bác”. Trong đó, phải bố trí được tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Khắc ghi lời Bác”.

Hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của internet, mặt trận tư tưởng, chính trị cũng phải đối mặt với những chiêu thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp. Chúng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền các quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt, xuyên tạc với quy mô ngày càng rộng, mức độ ngày càng mạnh, nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trong đó, chúng tập trung xuyên tạc cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch  Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ta.

Vì vậy, việc bố trí tủ sách “Khắc ghi lời Bác” gồm các đầu sách, báo nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh… sẽ là những tư liệu để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập, làm theo Bác, ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, trước sự phát triển của công nghệ thông tin, việc ứng dụng chuyển đổi số được Huyện ủy Vĩnh Thuận quan tâm thực hiện, nhất là ra mắt app trên thiết bị di động “Vĩnh Thuận: Khắc ghi lời Bác” với hàng ngàn quyển sách, bài viết, video… Chỉ cần mở vào link trên điện thoại di động thông minh, tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân sẽ tiếp cận những tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các chuyên mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh, lời Bác dạy, chuyện kể về Bác, sách nói, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bằng nhiều hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Từ đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân; ra sức xây dựng huyện Vĩnh Thuận ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Võ Thành Phát

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận

Nguồn: https://www.kiengiang.dcs.vn/Tin-tuc/2022/05/huyen-uy-vinh-thuan-ra-mat-tu-sach-va-trang-tin-dien-tu-khac-ghi-loi-bac?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR3l94-mNVUk13DFZwsMU5U7Ud7BEQsM9xUi8K9WaB_oCklj_eUd7Y5KA6M