Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
35-TB/BKG 02/12/2022 Thông báo, Thông báo phát hành báo Kiên Giang 2022
1475 26/06/2022 Công văn, Kế hoạch, Phối hợp tạo điều kiện cho học sinh có cấp THPT đến đăng ký tuyển sinh lớp 10
1034 16/06/2022 Công văn, Kế hoạch, Tuyên truyền hướng dẫn số 43-HD-BTGTU người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam
122 05/06/2022 Công văn, Kế hoạch, Văn bản tăng truyền công tác tuyên truyền phòng chống dịch be65nh5 tay, chân miệng cho trẻ
12 03/06/2022 Công văn, Kế hoạch, Tập huấn về việc tập huấn sgk lớp 7
27 02/06/2022 Công văn, Kế hoạch, Kế hoạch phối hợp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viện các trang thông tin điện tử từ huyện Vĩnh Thuận năm 2022
125 30/05/2022 Công văn, Kế hoạch, HƯỚNG DẪN XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2021 - 2022
123 26/05/2022 Công văn, Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội thi Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện, năm 2022
29 19/05/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Thông báo tập huấn tuyên giáo, khoa giáo cơ sở và kỹ năng công tác truyền miệng năm 2022
6916 QĐ-UBND 30/01/2022 Nghị định, Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá kết quả đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ các xã, thị trấn năm 2021
411 /PGDD-VT 28/01/2022 Công văn, Kế hoạch, Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 của ngành GD&ĐT
09/PGDĐVT 25/01/2022 Công văn, Thông báo, Thông báo học sinh các khối 7,8,9 đến trường học trực tiệp
Trang 1 / 212»