Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
35-TB/BKG 02/12/2022 Thông báo, Thông báo phát hành báo Kiên Giang 2022
29 19/05/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Thông báo tập huấn tuyên giáo, khoa giáo cơ sở và kỹ năng công tác truyền miệng năm 2022
09/PGDĐVT 25/01/2022 Công văn, Thông báo, Thông báo học sinh các khối 7,8,9 đến trường học trực tiệp