TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN, KHOA GIÁO CƠ SỞ VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 25/5/2022 Tại trung tâm bồi dưỡng chính tri huyện khai giảng lớp tập huấn công tác tuyên giáo, khoa giáo cơ sở và kỹ năng tuyên truyền miệng năm 2022. Thực hiện Kế hoạch phối hợp -25 KH/BTGHU -TTCT, ngày 16 -5-2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện, về việc tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên giáo, khoa giáo cơ sở và kỹ năng tuyên truyền miệng năm 2022. Nhằm nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo, khoa giáo cơ sở, việc thực hiện chỉ thị 05- CT/TW  của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đến dự khai giảng có các đồng chí: Ông Nguyễn Thiện Cẩn – Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  –  Báo cáo viên Trung Ương; Ông Võ Thanh Xuân – UVBTV Huyện Ủy  Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện Ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Bà Lê Ngọc Sương – P ban Tuyên Giáo Huyện Ủy; Ông Lê Văn Gìn Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện cùng 67 học viên của lớp tập huấn.

Ông Võ Thanh Xuân – UVBTV Huyện Ủy  Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện Ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Thiện Cẩn – Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  –  Báo cáo viên Trung Ương triển khai phương pháp tuyên truyền miệng, nám bắt dư luận xã hội và thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ – TW ” về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Triển khai các nội dung: Những vấn đề chung về công tác tuyên truyền miệng; chuẩn bị cho công tác tuyên truyền miệng;  xây dựng đề cương cho buổi tuyên truyền miệng; Quán triệt cho buổi uyên truyền miệng; Vấn đề cần chú ý  cho công tác tuyên truyền

Thành Lập