Thông báo tập huấn tuyên giáo, khoa giáo cơ sở và kỹ năng công tác truyền miệng năm 2022

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 29
Ngày ban hành 19/05/2022
Loại văn bản Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
Trích yếu Thông báo tập huấn tuyên giáo, khoa giáo cơ sở và kỹ năng công tác truyền miệng năm 2022
Xem văn bản Xem Online
Tải về