Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
6916 QĐ-UBND 30/01/2022 Nghị định, Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá kết quả đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ các xã, thị trấn năm 2021