HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW8 KHÓA III VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC BÁC NĂM 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 10/03/2024 Chi bộ trường TH&THCS  tham gia học tập kế  hoạch 134/KH-HU, ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kế hoạch triển khai, thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “ Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương khắc phục;  sợ trách nhiệm, không dám làm, với tinh thần học tập và tiếp thu nghiêm túc mỗi cán bộ Đảng viên sẽ áp dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy để tuyên truyền đến học sinh thắm nhuần tư tưởng của Đảng cũng như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    

Đồng chí Dương Út Cưng – Phó Ban Tuyên Giáo Huyện ủy triển khai

  1. Thầy Nguyễn Phước Thủy – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng ( bàn đầu thứ 2 bên phải ) cùng cán bộ Đảng viên tiếp thu Ngị Quyết
  2.  

Cán bộ Đảng viên tiếp thu Nghị Quyết

Bài và ảnh Thành Lập