Hồ sơ, giáo án CBGV&NV

*Tổ Xã hội:

Trần Thị Sáu

Võ Văn Toàn

Mai Văn Việt

Lương Đức Thứ

Nguyễn Thị Cẩm Bình

Hồ Tấn Khải

Phan Văn Vị

Lê thị Thanh Giang

Đặng Diễm Thúy

 

Nguyễn Thùy Trang

 

Đặng Thành Lập

 

*Tổ Tự nhiên:

Hoàng Trần Bão

Cao Ngọc Trang

Nguyễn Văn Sấm

Nguyễn Thị Lan Quyên

Lưu Thanh Phương

Phan Thúy Diễm

Lê Thị Câm Khiêm

 

Đặng Hà Lăm

 

*Tổ Ngoại ngữ:

Trần Văn Của

Lê Thị Diệu Thanh

Nguyễn Thị Muội

Trần Công Bằng

phạm văn nhã

Trần Thanh Tuyền

Lê Bích Nhi

 

Tiệp Mai Khắc