KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2024

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2024

Lượt xem:

Sáng ngày 04/7/2024 tại Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Công đoàn; Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 05/KHPH-TTCT-LĐLĐ, ngày 22/5/2024 của Liên đoàn Lao động và Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Công đoàn năm 2024. Đến dự có các đồng chí:... ...