KHAI MẠC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 30/09/2019 trường TH-THCS Tân THuận 1 long trọng tổ chức khai mạc ” Tuần lễ học tập suốt đời 2019″. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, đặt biệt là đối với cán bộ giáo viên và giáo dục tinh thần tự học của các em học sinh trong toàn trường, sau buổi phát động học sinh đến tham quan thư viện và đọc sách.

Thành phần dự có: Ban Giám hiệu, tập thể Cán bộ giáo viên  và 400 học sinh.

Kế hoạch phát động tuần lễ học tập suốt đời

Thầy Đặng Thành Lập Tổng phụ trách Đội phát động ” Tuần lễ học tập suốt đời”

Thầy Nguyễn Trường An PHT Thông qua diễn văn khai mạc

Quang cảnh của buổi phát động

 

Học sinh đến thư viện đọc sách