TỔ CHỨC SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào thứ hai hàng tuần Tổng phụ trách Đội đã thực hiện theo kế hoạch của HĐĐ huyện, xây dựng nội dung ” mỗi tuần một câu chuyện đep” và rút ra được bản thân học sinh học tập những vấn đề cốt lỗi từ câu chuyện đó.  Qua tiết sinh hoạt học sinh rất hăng say lắng nghe, từ đó giúp các em có cách sống chan hòa, giúp đở các bạn học sinh khác cởi mỡ hơn.

Hình ảnh