MỘT KỲ THI NGHIÊM TÚC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ công văn số 168/KH-PGDĐT ngày 8 tháng 6 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận; Kế hoạch số 16/KH-TH&THCS Tân Thuận 1 ngày 27 tháng 9 năm 2019 về việc kiểm tra học kỳ II năm học 2019 – 2020 của trường TH&THCS Tân Thuận 1;

Ngày 26/6 -30/6 học sinh khối THCS bước vào kỳ thi kết thúc năm học 2019-2020, mặt dù kỳ thi năm học này có nhiều đặt biệt ( mùa hè), trể hơn các năm học khác do dịch bệnh Covid 19, nhưng với quyết tâm cao của thầy, cô đã tận tình giảng dạy, cộng với nhiệt tình của hoc sinh đã hoàn thành chương trình để bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt. Học lực Giỏi: 41; Khá; 65;Trung bình 40 – Hạnh kiễm Tốt: 137; khá 9 không có học sinh loại trung bình kể cả học lực và hạnh kiểm.

Sau đây là một số hình ảnh

                                                                                                                       

                                                                                 
Hình ảnh giáo viên chấm bài thi của học sinh  

                                                                                                    Đặng Thành Lập