KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN BIÊN TẬP VIÊN CỘNG TÁC VIÊN CÁC TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 29/5/2024 Ban Tuyên giáo Huyện Ủy – Trung tâm chính thị huyện – Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức khai mạc lớp tập huấn Biên tập viên, cộng tác viên các trang tin điện tử ngành Giáo dục huyện Vĩnh Thuận.

Đến dự có các đồng chí:  Đồng chí Lê Tây Hồ – Hội nhà báo Kiên Giang; Đồng chí Võ Thanh Xuân -TVHU – Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện Ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận; Đồng chí Lê Văn Gìn –  Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Đồng chí Võ Thanh Liêm – chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo huyện cùng sự có mặt của 61 học viên.

Đồng chí Võ Thanh Xuân -TVHU – Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện Ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Nhằm nâng cao đội ngũ biên tập viên và cộng tác viên trang thông tin điện tử của ngành giáo dục về công tác viết tin, bài chụp ảnh về công tác xử lí kỷ thuật ảnh, phản ánh dư luận xã hội, khai thác có hiệu quả trang Website của ngành giáo dục huyện. Nhằm giáo nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy  và cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực công tác. Từ đó truyền tải các thông tin của ngành giáo dục, các hoạt động dạy và học đến phụ huynh học sinh, người dân trên địa bàn nhanh chóng, lan tỏa trên trang mạng xã hội và trang thông tin điện tử

Đồng chí Võ Thanh Xuân -TVHU – Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện Ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận trao quyết định cho cán bộ quản lí lớp tập huấn

Bài và ảnh Thành Lập