BỔ NHIÊM, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2021 UBND, Phòng Nội vụ huyên Vĩnh Thuận đọc và trao quyết định điều động cán bộ quản lý gồm: Ông Nguyễn Phước Thủy làm Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Thuận 1, ông Võ Văn chim làm Phó hiệu trường trường TH&THCS Tân Thuận 1, ông Phạm Văn Bé làm Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Thuận, ông nguyễn Trường An làm Hiệu trưởng trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm từ ngày ký quyết định.

Đến dự và trao quyết định có các ông, bà: Ông Huỳnh Ngọc Nguyên – Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, bà Lê Kim Thoa – Phó phòng nội vụ huyện Vĩnh Thuận, ông Trần Văn Len – Phó phòng GD&ĐT huyện, ông Lê Thanh Trung – Bí thư xã Tân Thuận, ông Đào Công Anh – Phó chủ tịch UBND xã Tân Thuận cùng Ban chi ủy, chủ tịch Công đoàn, bí chư Chi đoàn các tổ trưởng, tổ phó các khối chuyên môn.

Ông Huỳnh Ngọc Nguyên phó chủ tịch UNND huyện ( bên phải) trao quyết định Hiệu trưởng

TH&THCS Tân Thuận 1cho ông Nguyễn Phước Thủy 

Ông Huỳnh Ngọc Nguyên phó chủ tịch UNND huyện ( bên phải) trao quyết định

làm hiệp phó trường TH&THCS Tân Thuận  1 cho ông Võ Văn Chim

Ông Huỳnh Ngọc Nguyên phó chủ tịch UNND huyện ( bên phải) trao quyết định

làm hiệu Trưởng  Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam cho ông Nguyễn  Trường An 

các thành viên tham dự 

Bài và ảnh Thành Lập