Trường TH&THCS Tân Thuận 1

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: c12tanthuan1@vinhthuan.edu.vn
  • Địa chỉ: Ấp Kinh 1 - Xã Tân Thuận - Huyện Vĩnh Thuận - Tỉnh Kiên Giang